Trykksaker

Vi designer og produserer alle typer trykksaker - blanketter/skjemaer, visittkort, foldere, ryggstiftede hefter, bøker (paperback og stivbind etter ønske) og brosjyrer, konvolutter, flyveblad, kartongomslag, klebeetiketter, oblater, kundeaviser, tidsskrifter, varekataloger mm. Ønsker du å bruke egne fotos, er det fullt mulig. Med et stort nettverk av trykkerier i inn- og utland kan vi tilby deg trykksaker til en gunstigst mulig pris.
Vi lager også pdf-versjoner av trykksakene om du ønsker, slik at du kan sende dem via epost, eller linke dem opp på din firma-hjemmeside. Utfyllbare blanketter i pdf-format er også noe vi leverer.

Logodesign / Firmaprofil

Riktig logo gir gode assosiasjoner til hva din virksomhet holder på med. Vi påtar oss å utvikle din logo / evnentuelt videreutvikle den. I dette arbeidet tar vi også hensyn til hvordan logoen skal produseres for å bli mest mulig anvendelig i trykking, webpublisering og for bildekor/skilt/reklamemateriell.
Vi utvikler gjerne et komplett firmaprofilprogram for din virksomhet - som inkluderer fargevalg, skrifttyper, logo og maler for annonser, skilt, bildekor og trykksaker.